M13 Anglès Tècnic (Emergències Sanitàries)

Protocols i actuacions en suport vital bàsic

Coneixement dels protocols i actuacions en situacions en què cal un suport vital avançat