Coneixement dels protocols i actuacions en situacions en què cal un suport vital avançat