Documentació, normativa de centre, llibre de l'alumne,.. del cicle d'Emergències sanitàries.