M7- UF1.  Documentació de projectes mecatrònics; UF2. Desenvolupament de sistemes mecatrònics

M4- UF1- Materials i tractaments; UF2- Cinemàtica del sistemes mecànics; UF3- Disseny de màquines

M8 - UF1. Gestió del manteniment; UF2. Gestió de la qualitat

PROJECTES TREBALL TRANSVERSAL M1, M2, M3 ,M5 ,M6, M7,M111-12

M10 Simulació de sistemes industrials amb FactoryIO ,TIA Portal, PLCSIM i Siemens NX