M7- UF1.  Documentació de projectes mecatrònics; UF2. Desenvolupament de sistemes mecatrònics

M4- UF1- Materials i tractaments; UF2- Cinemàtica del sistemes mecànics; UF3- Disseny de màquines

M8 - UF1. Gestió del manteniment; UF2. Gestió de la qualitat

M10 Simulació de sistemes industrials amb FactoryIO ,TIA Portal i RobotStudio