M7- UF1.  Documentació de projectes mecatrònics; UF2. Desenvolupament de sistemes mecatrònics

Mòdul 9 del CFGS de sistemes mecatrònics

PROJECTES TREBALL TRANSVERSAL M1, M2, M3 ,M5 ,M6, M7,M111-12

M10 

UF1: Simulació de cel·les robotitzades amb RobotStudio.

UF2: Simulació de sistemes industrials amb Siemens NX, TIA Portal i  PLCSIM.