En aquest curs hi trobareu recursos de la xarxa Orienta FP destinats a treballar l'Itinerari Personal d'Orientació Professional (IPOP), així com activitats per a desenvolupar el Pla d'Acció Tutorial (PAT).