En aquest mòdul treballarem

  • l'aparatologia capil·lar
  • els massatges capil·lars
  • els cosmètics capil·lars
Aprendrem a 
  • utilitzar aparatologia capil·lar
  • realitzar diferents massatges capil·lars
  • elaborar cosmètics capil·lars