En aquest curs aprendrem a:

.- Conèixer la pell, la seva estructura i propietats

.- Caracteritzar les alteracions de la pell i dels seus annexos

.- Conèixer dissenyar i aplicar els procediments d'anàlisi facial i corporal

.- Determinar els tractaments estètics anteriors i posteriors als processos de medicina i cirurgia estètica


En aquest mòdul aprendrem a:


  • Conèixer els mètodes d'higiene i de desinfecció
  • Determinar els hàbits de seguretat per a la prevenció de malalties professionals
  • Identificar les unitats estructurals, els sistemes i els aparells del cos humà
  • Caracteritzar la imatge corporal
  • Identificar les pautes d'alimentació i de nutrició
  • Conèixer els hàbits de vida saludables