Welcome to Technical English Course!

The main objectives of the course are to:

  • Learn technical vocabulary related to the aesthetic world
  • Recognize beauty salon techniques in English
  • Be able to have a small conversation with our foreign customers

En aquest mòdul aprendrem a:


  • Conèixer els mètodes d'higiene i de desinfecció
  • Determinar els hàbits de seguretat per a la prevenció de malalties professionals
  • Identificar les unitats estructurals, els sistemes i els aparells del cos humà
  • Caracteritzar la imatge corporal
  • Identificar les pautes d'alimentació i de nutrició
  • Conèixer els hàbits de vida saludables