Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs

curs referent a l'educació i prevenció en salut

Funcionament del sistema sanitari i les operacions administratives més importants.

Aquest crèdit pretén donar a l'alumne unes nocions generals de les actuacions més importants en primers auxilis.

Aquesta Aula Virtual conté recursos, continguts i activitats del C9 de MCM.