CFGS Automatització I Robòtica Industrial - Mòdul 7