Aquest mòdul ensenya quines són les cures bàsiques a realitzar en els pacients segons les seves necessitats