CFGS Automatització i Robòtica Industrial - Mòdul 4