Aquest crèdit pretén donar a l'alumne unes nocions generals de les actuacions més importants en primers auxilis.